top of page
  • Facebook
  • Pacetennissweden

Vad är PACE?

PACE grundades av Joachim ”Pim-Pim” Johansson och Oliver Hildebrandt 2022 som ett non-profit-projekt för att ge tillbaka till svensk tennis. PACE syftar till att i olika delprojekt riktade mot spelare, tränare, klubbar och tävlingar bidra till utvecklingen av svensk tennis, utan att de som får ta del av projekten behöver betala något. Vi grundare går själva in med både tid och finansiella medel och jobbar med flera partners som stöttar med finansiella medel eller praktiska tjänster för att möjliggöra detta. Vi startade 2022 i liten skala men har nu växlat upp rejält och expanderat PACE med flera olika nya och större delprojekt.

 

PACE fungerar som en resurs som kan bidra med erfarenhet, kunskap och inspiration för spelare, tränare och klubbar. Vår målbild är att det ska finnas prestigelösa samarbeten i alla led och en samsyn inom tennisen i Sverige vad gäller hur spelarutveckling ska ske på resan mot att åter göra Sverige till en världsnation inom tennis.

Varför grundade Pim-Pim och Oliver PACE?
Tanken om att kunna ge tillbaka till svensk tennis – som har gett oss båda så otroligt mycket genom åren – har funnits länge.

 

Pim-Pim: ”Tennis har alltid varit en central del av mitt liv, och jag känner en djup tacksamhet till alla dem som hjälpte mig att nå mina mål. Nu är det min tur att ge tillbaka. Jag vill dela mina erfarenheter som både spelare och tränare för att påverka positivt och berika någon annans liv, precis som mitt eget påverkades av andras initiativ, kunskap och engagemang. Det handlar om att "pay it forward" och skapa en kedja av positiva förändringar.

Oliver: ”Tennis har för mig varit den bästa skolan och de egenskaper jag utvecklade genom tennisen har gjort att jag har kunnat ta mig dit jag är idag. Jag lärde mig otroligt mycket av Pim-Pim när han hjälpte mig i junioråldern, såklart som tennisspelare men främst utvecklade jag ett driv och en mental styrka som jag har haft fortsatt nytta av.”

 

Att vi nu hittat ett sätt att ge tillbaka där vi tror att vi genom olika delprojekt verkligen kan bidra till en positiv utveckling av svensk tennis på olika plan känns helt rätt.

 

Vad vill PACE åstadkomma?

Huvudsyftet är att ge tillbaka till svensk tennis och bidra till att Sverige får fram fler spelare på världsnivå. Vi tror, precis som Svenska tennisförbundet, att det behövs starka samarbeten och olika typer av initiativ för att få fler svenska spelare att nå världstoppen. PACE är en resurs som i samarbete med klubbar, regioner, förbundet, tränare och andra aktörer hoppas kunna bidra till fortsatt utveckling av svensk tennis. Vi vill genom spelarutveckling, läger, symposier, workshops och liknande aktiviteter bidra med erfarenhet, kunskap och inspiration för spelare och tränare på resan mot att åter göra Sverige till en världsnation inom tennis.

 

Allt PACE gör ska syfta till utveckling i stort och i smått. Vi vill vara med och nära bidra till att spelare går från lovande till grand slam-nivå, genom att öka förståelsen för den helhet som krävs för att gå från ung tennisspelare till att bli proffs.

 

Vi vill också dela vår kunskap och erfarenhet med klubbar och tränare och vår ambition är att inspirera till att träna mer matchspecifikt på det som gör skillnad, liksom lyfta det viktiga samspelet i triangeln mellan spelare, tränare och föräldrar.

Vi är dessutom oerhört stolta över att ha kunnat ta Thomas Högstedt, en av världens mest meriterade tränare, tillbaka till svensk tennis för att bli en del av PACE och vi ser fram emot att i samarbete med andra aktörer arbeta för att fler svenska spelare når världstoppen.

Hur kommer PACE att arbeta?

PACE kommer att driva olika delprojekt mot spelare, tränare, klubbar och tävlingar. Vad gäller spelare kommer PACE att ta ett större ansvar för några utvalda spelare som kommer att få mycket hjälp både på och utanför banan, samt vara ett komplement till andra spelares ordinarie träningsupplägg.

 

Genom att jobba brett över hela landet och göra djupare projekt i vissa klubbar/regioner vill vi dela vår kunskap och erfarenhet med tränare och klubbar i workshops, föreläsningar och läger med ambitionen att inspirera till att träna mer matchspecifikt på det som gör skillnad. Vi har en internationellt uppdaterad tränarstab vilket gör att vi kan sprida det senaste från tennisvärlden och vi kommer hela tiden sträva mot det bästa oavsett vilka projekt vi tar oss an. Vi stöttar också tävlingar, som PACE Salk Open, där vi kan vara med och bidra både ekonomiskt och med tränarresurser på olika sätt.

 

Vi vill även dela vår kunskap och erfarenhet kring samspelet mellan spelare, tränare och föräldrar och tydliggöra föräldrars roll i denna triangel. Engagemang, förberedelser och syfte är viktiga ledord för att spelaren ska utvecklas och här är vikten av samarbete i triangeln stor. Vi kommer därför även att hålla föreläsningar riktade till föräldrar där vi belyser detta.

Vad är fördelarna med PACE och för vem?

PACE är en oberoende aktör som är öppen för samarbete med alla inom svensk tennis och vi ser oss som en resurs som kan komplettera spelares och klubbars verksamhet.

 

PACE har ett helhetsperspektiv utifrån att ha tränat världsspelare, har egen erfarenhet från spel på proffsnivå, erfarenhet från alla delar i triangeln spelare-tränare-föräldrar och vi har ett brett internationellt kontaktnät.

 

Allt vi gör ska bidra till utveckling av svensk tennis och vi tar aldrig betalt för den tid vi lägger ner vilket gör att det inte blir en ekonomisk belastning för en spelare/tränare/klubb att ta del av de tjänster som PACE erbjuder.

 

Vi kommer att jobba med spelare, tränare, klubbar och tävlingar och göra individuella och unika upplägg beroende på spelarens eller klubbens situation och våra möjligheter från gång till annan.

 

Var har PACE sin bas?

PACE har sin bas i Salkhallen, vilket är naturligt eftersom Pim-Pim har varit tränare på Salk de senaste 12 åren samt varit aktiv som spelare under Salkflaggan. Även om vi utgår ifrån Salk kommer vi att göra delprojekt på andra anläggningar runtom i Sverige för att nå spelare/tränare/klubbar i hela Sverige.

bottom of page