top of page
  • Facebook
  • Pacetennissweden

Bli partner.

PACE - ETT NON-PROFIT-PROJEKT MED SYFTE ATT BIDRA TILL ATT ÅTER GÖRA SVERIGE TILL EN VÄRLDSNATION INOM TENNIS

PACE är ett icke vinstdrivande projekt där de som får ta del av de olika delprojekten inte behöver betala något för de tjänster som erbjuds. PACE grundare går själva in med både tid och finansiella medel och jobbar med partners som stöttar med finansiella medel eller praktiska tjänster för att möjliggöra detta.

 

PACE startades 2022 i mindre skala men har nu växlat upp rejält och expanderat med flera olika nya och större delprojekt. Huvudsyftet är att ge tillbaka till och fortsätta att utveckla svensk tennis.

 

Vi ser långsiktigt på PACE och sätter inga gränser för vart projektet kan ta vägen. Vi vill göra saker som kan ge direkt effekt eller som kan ge effekt på lång sikt eller följdeffekter.

 

Vi vill skapa möjligheter för att fortsätta att utveckla PACE och ju fler/starkare partner vi har desto mer kan vi expandera projektet. Vi för gärna dialog med alla som vill vara med och bidra oavsett hur.

 

Kontakta oss om du vill höra mer om PACE och hur du kan vara med och bidra till att åter göra Sverige till en världsnation inom tennis!

 

Bästa hälsningar,

Pim-Pim & Oliver

Grundare av PACE

Kontakt: pimpim@pacetennis.com

bottom of page