top of page
  • Facebook
  • Pacetennissweden

PACE CASE

PACE vill inspirera och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till klubbar, spelare och tränare runt om i Sverige.  Vår målbild är att det ska finnas prestigelösa samarbeten i alla led och en samsyn inom tennisen i Sverige vad gäller hur spelarutveckling ska ske på resan mot att åter göra Sverige till en världsnation inom tennis.

Play the PACE Way är kärnan i PACE:s tennisfilosofi och träningsmetodik. Play the PACE Way fungerar som en läroplan för tennis och bidrar till att skapa en röd tråd genom en verksamhet. I den digitala versionen är Play the PACE Way interaktivt med förklarande texter till respektive ruta.

Kopplat till Play the PACE Way finns mät- och analysverktyget PACE Score. I PACE Score mäts verksamhetens röda tråd, de olika delområdena i Play the PACE Way och en klubbs utveckling över tid.

PACE har ävegjort ett kompendium utifrån det tränarsymposium som hölls under BNP Paribas Nordic Open. Kompendiet finns fritt tillgängligt för alla spelare, tränare och klubbar och innehåller en övningsbank.

I vår övningsbank finns övningar som exempelvis bidrar till att göra träningen mer matchlik. Syftet med varje övning beskrivs och övningarna illustreras i bilder, vissa även i videoklipp, för att det ska vara enkelt att förstå övningen.

PACE CASE

Play The PACE way
 
PACE Score
 
Kompendium från tränarsymposium
 
Övningsbank
 
Om bollar inte fanns, skulle jag uppfinna en
 
bottom of page