top of page
  • Facebook
  • Pacetennissweden

PACE Score är ett analysverktyg som utvecklats för att underlätta arbetet med Play the PACE Way.

 

Genom verktyget arbetar man aktivt med Play the PACE Way samtidigt som man mäter och utvärderar utveckling över tid. I PACE Score mäts verksamhetens röda tråd, de olika delområdena i Play the PACE Way och en klubbs utveckling över tid.

Genom att mäta och utvärdera blir det lättare att implementera Play the PACE Way då analysverktyget bygger på att man ska läsa och tänka efter kring de olika ämnena som Play the PACE Way behandlar. PACE Score mäter hur tränarna använder Play the PACE Way i sin undervisning; om klubbens spelare känner att tränarna förklarat innebörden, gjort anpassade övningar och kontinuerligt lärt ut ämnena i Play the PACE Way.

Utvärderingen görs anonymt och mäter hur en klubb arbetar. Genom anonymitet tror vi att vi får ärligare, mer värdefulla svar. Efter ett utvärderingstillfälle sammanställs svaren till klubbens nuvarande PACE Score. PACE analyserar svaren och guidar kring hur klubben kan arbeta vidare framåt för att förbättra sin score.

PACE hjälper till med implementering och finns med som stöd genom hela processen.

Vill du veta mer om hur PACE kan hjälpa din klubb att implementera Play the PACE Way och PACE Score?

Hör av dig via pimpim@pacetennis.se!

bottom of page